Advocatenkantoor Barneveld

Aanbeveling rekenrente maart 2023

De landelijke Expertgroep Personenschade van de rechtspraak heeft in maart 2023 een nieuwe aanbeveling rekenrente in personenschadezaken gepubliceerd. Deze rekenrente wordt gebruikt bij het berekenen van toekomstige schade, waarbij zowel rekening wordt gehouden met de rente als de inflatie. Rechters zijn vrij ervan af te wijken. Uitgangspunt blijft dat gewaarborgd wordt dat het slachtoffer zijn toekomstschade daadwerkelijk kan dragen.

U kunt de aanbeveling hier vinden: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/aanbevelingen-rekenrente.pdf

Translate »