Advocatenkantoor Barneveld


Rechtsgebieden

Onze dienstverlening omvat onder meer de volgende rechtsgebieden en specialismen:

Letselschade, Aansprakelijkheid en Verzekering (lid LSA, ASP, WAA, 0800-ongeval)

 1. vaststelling en verhaal van (letsel)schade als gevolg van verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout.
 2. uitsluitend voor slachtoffers, niet voor WA-verzekeraars
 3. ondersteuning door medisch adviseurs en medisch specialisten
 4. schadeclaims uit hoofde van onrechtmatige daad / wanprestatie

 

Arbeidsrecht (lid VAAN en VAARA)

 1. audit van bestaande arbeidscontracten
 2. opstellen van arbeidscontracten
 3. begeleiding / bemiddeling bij arbeidsconflict/ontslag
 4. loonvorderingen
 5. ziekteverzuimprocedures
 6. concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbedingen

Sociaal Zekerheidsrecht

 1. WAO/WIA bezwaar- en beroepsprocedures
 2. ondersteuning door medisch adviseurs en medisch specialisten

Ondernemingsrecht

 1. legal audit van interne en externe rechtsverhoudingen
 2. opstellen statuten
 3. algemene voorwaarden
 4. bestuurdersaansprakelijkheid
 5. begeleiding / bemiddeling bij interne geschillen tussen aandeelhouders / bestuurders

 

Bouwrecht

 1. arbitrage zoals GIW en de Raad van Arbitrage voor de bouw
 2. koop-/aannemingsovereenkomsten
 3. architectenrecht
 4. projectontwikkeling

 

Intellectueel Eigendomsrecht (auteurs- en merkenrecht) (lid VvA, ALAI)

 1. auteurs-, merken- en modellenrecht
 2. domeinnamen
 3. begeleiding bij registratie / deponering
 4. (kort geding) inbreukprocedures
 5. schadeclaims

 

Verbintenissen- en contractenrecht

 1. algemene voorwaarden
 2. wanprestatie, dwaling, ontbinding

Stel uw vraag

Gratis spreekuur
De drempel voor een snel en goed juridisch advies hoeft niet hoog te zijn! Wij bieden particulieren en ondernemers wekelijks op donderdag de service van een gratis spreekuur op ons kantooradres te Barneveld.

Lees meer

Spreekuurlocaties


Lees meer

Translate »