Advocatenkantoor Barneveld


Disclaimer
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Janse Advocatuur garandeert echter niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur noch dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. Janse Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Janse Advocatuur. Janse Advocatuur behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. U mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voorzover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of voorzover dit is toegestaan op grond van de wet.

De website bevat mogelijke links naar websites die door andere partijen dan Janse Advocatuur worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Janse Advocatuur heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Janse Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.

Contact
U kunt voor vragen omtrent deze bepaling en/of toestemming voor het overnemen en/of vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van de website telefonisch contact met ons opnemen of ons kantoor desgewenst per e-mail benaderen.

Bel mij terug

Stel uw vraag

Gratis inloopspreekuur
De drempel voor een snel en goed juridisch advies hoeft niet hoog te zijn! Wij bieden particulieren en ondernemers wekelijks op donderdag de service van een doorlopend gratis inloopspreekuur op ons kantooradres te Barneveld.

Lees meer


Translate »